Splošni napotki ob najdbi živali

V primeru, da najdete brezdomno, zavrženo ali izgubljeno žival je najbolj pomembno je, da žival najprej spravite na varno! Pri zelo mladih živalih je življenjskega pomena tudi to, da pridejo na toplo.

Izgubo živali ali najdbo zapuščene živali je potrebno prijaviti zavetišču za zapuščene živali, ki je pristojno za občino, v kateri ste našli žival. Ta podatek (s telefonsko številko) dobite na Centru za obveščanje (112) ali na policiji (113). Za pomoč lahko prosite tudi lokalno društvo za pomoč živalim.

Seznam zavetišč v Sloveniji najdete tukaj.

Potem pa se v različnih občinah postopek razlikuje, vendar se je povsod najbolje obrniti na najbližjo veterinarsko kliniko, izven delovnih ur lahko pokličete dežurnega veterinarja lahko pa se tudi obrnete po pomoč ali nasvet na vam najbližje društvo s področja pomoči živalim, v času, ko so dosegljiva na telefonski številki. Sledeči koraki pa so odvisni od stanja živali, prisotnosti čipa in možnosti namestitve.

Splošna navodila za ravnanje ob najdbi živali v Sloveniji so podrobneje opisana v nadaljevanju.

Žal je v Sloveniji še vedno vsako leto najdenih veliko živali, ki so namerno zapuščene ali pa so to potomci nesteriliziranih mačk (in redkeje psic), za katere ne poznamo lastnikov. Vsak lahko pomaga na kraju najdbe in s tem celo reši življenje živali. Najbolj pomembno je hitro ukrepanje, zato ne odlašajte in ne prelagajte tega dejanja na druge. Reševanje problematike zavrženih živali ne more sloneti le na nekaj prostovoljcih, ampak moramo pomagati vsi.

Poškodovani živali smo po zakonu dolžni pomagati, kot če bi šlo za poškodovanega človeka. Zato pozivamo vse, da se ne obračate stran, če kje vidite poškodovano žival, temveč ji pomagajte, kot vam to narekuje zakon in vaša vest. Prav tako smo dolžni ukrepati ob vsaki najdbi živali, ki ob sebi nima skrbnika.

Vse prebivalce Republike Slovenije zavezuje veljavna zakonodaja. Cela vrsta odgovornih služb pa se mora po službeni dolžnosti in zakonodaji ukvarjati z zapuščenimi živalmi: Veterinarska uprava Republike Slovenije in njeni uradni veterinarji (prej veterinarski inšpektorji), Center za obveščanje, Policija in njeni policisti na terenu, Zavetišča za živali, Veterinarsko higienska služba, občinski uradniki …

Izgubljena oz. zapuščena žival je vsaka, ki ob sebi nima svojega skrbnika. Velja tako za pse kot tudi za mačke.

Na splošno velja: ne delajte ničesar na svojo roko, čeprav boste med telefoniranjem sem in tja izgubljali živce. Samo tako, da bomo vsi delovali v skladu z zakonodajo in po veljavnih protokolih, bomo kaj uspeli spremeniti v dobro živali. Če bomo najdene živali samoiniciativno sprejemali v svoj dom in o njih ne obvestili pristojnih služb, se ne bo premaknilo nič, saj take živali za “statistike” ne obstajajo in uradne službe imajo vse podlage za zanikanje obširnosti problematike zapuščenih, izgubljenih in prostoživečih živali. Ob vsaki najdbi zapuščene živali (zapuščena žival je vsaka, ob kateri ni njenega skrbnika) ne imejmo pred očmi samo reševanja konkretne živali, temveč tudi celotne problematike. Nikakor ni sprejemljivo, da ne izvajate vsega zakonsko določenega v primerih, ko bi morala žival v vam neljubo zavetišče. Zavedajte se, da vsa zavetišča v Sloveniji delujejo po isti zakonodaji, torej vse zavezujejo enaki predpisi in v kolikor opazite, da je kakšen predpis kršen, to prijavite na ustrezno območno enoto Veterinarske uprave RS. Samo tako bo oskrba živali v vseh zavetiščih po zakonskih normativih, ki so naravnani v odgovorno oskrbo živali.

Za začetek poizvedite, katero zavetišče za živali je pristojno za območje, kjer živite. Njihovo dežurno telefonsko številko si shranite za primer, da najdete kakšno žival, saj se boste s tem izognili nepotrebnemu klicanju in poizvedovanju, ko bo za žival že potrebno ukrepanje.

Prav tako ne škodi, če imate shranjeno številko Območnega urada UVHVVR, kjer živite. Ta pride lahko prav, ko se vam v času uradnih ur v pristojnem zavetišču nihče ne javi ali se kako drugače ukrepanje zaplete. Uradni veterinar je po zakonu dolžan ukrepati, zato se nikakor ne pustite odpraviti na hitro ali brez ustreznih rešitev za žival. Ne pustite se prepričati, da ste vi dolžni za najdeno žival poskrbeti. Res je pa, da boste ob najdbi porabili nekaj energije za pridobivanje ustreznih odgovorov od uradnih služb. Naj vam to ne bo pretežko, kadar rešujete življenje, pa čeprav psa ali mačka. S tem, ko ga spravite s ceste, niste samo zadostili predpisom, temveč predvsem rešili žival morebitnih poškodb ali celo smrti. Ljudi in ostale živali pa morebitnih nesreč, napadov in prenosljivih bolezni, ki bi jih ta žival povzročila.

Ob reševanju posamezne najdene živali, naj gre za poškodovano ali nepoškodovano, bodite pozorni na postopke in odzivnost uradnih oseb. Vsako nepravilnost prijavite pristojnemu veterinarskemu uradu, ob tem navedite svoje podatke in zahtevajte varstvo teh podatkov (po uradni dolžnosti uradni veterinar ne sme izdati identitete prijavitelja, vendar ne škodi, če ga v prijavi na to opozorite) ter odgovor o ukrepih. V kolikor odgovora ne boste zahtevali, vas niso dolžni obvestiti, kaj so ukrenili v zvezi s prijavljenim primerom. Gre tako za neodzivnost zavetišča, kot za neustrezno ravnanje uradnega veterinarja, občinskih uslužbencev, policistov … Vedite, da od zavetišča za živali nimate pravice zahtevati podatkov o ukrepih, ki so jih izvedli potem, ko so žival sprejeli.

Vsa zavetišča za živali v Sloveniji delujejo po isti zakonodaji, se pa razlikujejo med seboj po kvaliteti oskrbe in še marsičem. Vsekakor so vsa zavezana k nudenju vsaj zakonskih minimalnih pogojev pri oskrbi živali, ki so v njihovem varstvu. To, da nekatera zavetišča bolje, nekatera pa slabše skrbijo za svoje varovance, ne sme in ne more biti razlog, da se predaji živali v posamezno zavetišče izogibate. Na ta način se stanje ne bo nikoli izboljšalo, ob neprijavah neprevilnosti bodo posamezna zavetišča dalje lahko delala slabo ali celo v nasprotju z zakonodajo. Zato ste dolžni prijavljati vse nepravilnosti, ki jih ob komunikaciji z zavetišči zasledite. Po zakonu pa ste dolžni najdeno žival predati v zavetiško oskrbo pristojnega zavetišča ali tistega, ki ga odredi občina, v kateri je bila žival najdena. Le tako se bo nivo oskrbe živali v slovenskih zavetiščih lahko dvigoval v prid živali.

Prav tako se ne pustite pregovoriti občinskim uradnikom, da v vaši občini problemov z zapuščenimi psi in mački ni. V vsaki občini so. Tudi od vas in vaše angažiranosti je odvisno, kako se bo problematika reševala v bodoče. Še enkrat – vi ste dolžni ob najdbi zapuščene živali obvestiti pristojne, le-ti pa so dolžni problem rešiti. Za vsakega psa in za vsakega mačka.

Ne obračajte se več stran!

Jana Pahovnik
www.mojpes.net
(objava z dovoljenjem mojpes.neta)

  • Mačji dol, zavetišče za mačke
  • TRR: SI56 0433 1000 1828 371
  • Puštal 115, 4220 Škofja Loka
  • 040-21-88-61
  • info@zverca.si